De tarieven voor beschermingsbewind zijn door de Minister bepaald en worden door de Rechtbank in de beschikking vastgesteld (conform Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren). Deze tarieven zijn bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.

Kun je de kosten van bewindvoering niet zelf betalen? Dan zullen wij bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen.

Voor het jaar 2024 heeft de Minister de tarieven voor bewindvoering aangepast. Deze nieuwe tarieven voor 2024 zijn in het overzicht hieronder verwerkt.

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Soort bewindVergoeding (inclusief BTW)
Eén persoon standaardbewind 
Intake (opstart dossier na uitspraak Kantonrechter)€ 751,41
Maandtarief€ 133,10
Eindrekening en verantwoording€ 281,93
Regelen verhuizing, verkoop of ontruiming€ 469,48
  
Eén persoon problematische schulden 
Intake (opstart dossier na uitspraak Kantonrechter)€ 751,41
Maandtarief€ 172,12
Eindrekening en verantwoording€ 281,93
Regelen verhuizing, verkoop of ontruiming€ 469,48
  
Meerpersoons huishouden standaardbewind 
Intake (opstart dossier na uitspraak Kantonrechter)€ 901,45
Maandtarief (beide standaard)€ 159,52
Eindrekening en verantwoording€ 338,80
Regelen verhuizing, verkoop of ontruiming€ 469,48
  
Meerpersoons huishouden problematische schulden 
Intake (opstart dossier na uitspraak Kantonrechter)€ 703,00
Maandtarief€ 206,51
Eindrekening en verantwoording€ 338,80
Regelen verhuizing, verkoop of ontruiming€ 469,48

Bij het vaststellen van de tarieven wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal uren per jaar voor de bewindvoerder. Standaard is 17 uur per jaar. Indien in een dossier aanmerkelijk meer uren voor de bewindvoerder nodig zijn, kan een extra uurloon in rekening worden gebracht.

Voor deze extra werkzaamheden geldt een uurtarief van € 93,90 incl. BTW.