Beheersjebudget legt jaarlijks – als professionele bewindvoerder – verantwoording af aan de Kantonrechter door het maken van een financieel verslag (rekening en verantwoording).

Sinds 1 januari 2016 vindt de beoordeling of door de professionele bewindvoerder wordt voldaan aan de kwaliteitseisen plaats door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) bij de rechtbank Oost-Brabant. Het LKB beoordeelt uitsluitend of de professionele bewindvoerder voldoet aan de kwaliteitseisen. Het blijft aan de lokale kantonrechter om te beoordelen of een professionele bewindvoerder kan worden benoemd in zaken.De kantonrechter zal alleen een beschermingsbewindvoerder toewijzen na aantoonbare geschiktheid of deskundigheid.

Brancheorganisatie HORUS

Beheersjebudget is lid van de Branchevereniging Horus (een fusie tussen de verenigingen VeWeVe en BPBI), een onafhankelijke organisatie voor bewindvoerders, curatoren en mentoren.

Privacy

Jouw gegevens in veilige en goede handen.

Natuurlijk is het van enorm belang dat wij jou helpen je financiƫn op orde te krijgen. Net zo belangrijk is een goede beveiliging van jouw gegevens. We nemen hiervoor verschillende technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onder aan deze website staat een link naar onze privacy policy.