Klachten?

Beheersjebudget kent een klachtenregeling. Als je een klacht hebt, doen wij ons best je te helpen Mochten wij er niet uitkomen, dan staat het je vrij een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van HORUS. Deze klachtencommissie bestaat geheel uit onafhankelijke leden. Zij hebben dus geen enkele binding met leden van de branchevereniging.

De klachtenregeling van HORUS vind jeĀ HIER.